VIPLogga_Grafik.gif
   

Sunda Hus Rådgivning är ett konsultföretag. Vi arbetar med frågor som påverkar inomhusmiljöns kvalitet och driftskostnad.

Cirklar.gif

Byggnadens klimatskal och byggnadsfysik, ventilationsteknik och energiförsörjningsteknik påverkar tillsammans med verksamheten och yttre klimat inneluftens kvalitet, rumsklimat och energianvändning. 

Vi utför utredningar som kan innehålla beräkningar, mätningar, provtagningar med syfte att uppnå önskad inomhusmiljö till bästa kostnad.

Inomhusmiljoe-2.gif