VIPLogga_Grafik.gif
   

Sunda Hus Rådgivning har verkat som konsultbolag i över 30 år men nu pensionerar vi oss och lägger ner verksamheten.

Företaget kommer dock att finnas kvar en tid och vi kommer att fullölja vissa påbörjade uppdrag.

Cirklar.gif

Byggnadens klimatskal och byggnadsfysik, ventilationsteknik och energiförsörjningsteknik påverkar tillsammans med verksamheten och yttre klimat inneluftens kvalitet, rumsklimat och energianvändning. 

Vi vill tacka våra uppdragsgivare för intressanta och utvecklande uppdrag.

En del av den kunskap och erfarenheter vi har samlat på oss finns i boken "Rumsklimatet Miljön mellan väggarna" som utges av Studentlitteratur.

Inomhusmiljoe-2.gif

Boken beskriver hur utförligt hur rumsklimat skapas med kombinationer av bygg- och installationsteknik. Det är kunskap som erfordras vid planering och förvaltning av sunda och energieffektiva byggnader. Boken kan användas vid utbildning i gymnasium, yrkeshögskola, universitet, högskola och vidareutbildning av yrkesverksamma inom byggbranschen.

För att reglera rumsklimat så att det passar olika verksamheter behövs system för ventilation, värme, kyla, befuktning och avfuktning. Val av system ska även anpassas till en yttre miljö som är under förändring mot ett varmare och fuktigare klimat. Under de senaste 40 åren har nya byggnadstekniska och installationstekniska system utvecklats bland annat för att möta ökade krav på energieffektivisering. Det har i många fall lett till utveckling av alltmer känsliga systemlösningar. Erfarenheter från dessa år har visat att mindre lämpliga kombinationer av byggnadstekniska och installationstekniska systemlösningar kan orsaka fuktskador, hälsoproblem och onödig energianvändning. I många fall har system valts utan hänsyn till naturlagar som styr fuktförhållanden, termik, värmeflöde mm. Boken innehåller ett flertal exempel på samband mellan systemfunktioner och fysikens lagar som vi alltid måste förhålla oss till.

Boken säljs av:
Studentlitteratur>>

Adlibris>>

Bokus>>